• (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Одлучите се да живите у организованим условима за време вашег средњошколског васпитања и образовања.

Капацитет новог дома је 124 корисника, ученика и студената – мушког и женског пола. Површина објекта је 2063 m². Објекат чине сутерен, приземље и три етаже. Садржај објекта: трокреветне собе за смештај корисника са тоалетом и улазним ходником, трпезарија, ТВ сала, улазни хол са портирницом, административни блок и блок за смештај корисника са инвалидитетом, кухињски блок са магацинским простором и гардеробом за запослене, студентска читаоница, учионица са библиотеком и учионица за ученике, сала за рекреацију, интернет сала, архива, радионица и други садржаји који су апсолутно у складу са стандардима. Конкурс за пријем ученика средњих школа и студената високошколских установа расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у мају текуће године, са роковима за подношење конкурсне документације (за ученике и студенте).

Novi Dom ucenika
Нови Дом ученика по светским стандардима

Изградњом новог дома, смештај ће бити обезбеђен и за студенткиње и ученице што до сада није био случај.

Вести
Novi Dom ucenika

Упис ученика и студената за школску 2023/2024. годину

Информишите се на време о условима за пријем у Дом ученика у Трстенику

Занимљиви садржаји и информације за ученике